Budynki wielorodzinne

Osiedle w Zielonkach

Wizualizacje projektu osiedla mieszkaniowego w Zielonkach

Penthouse Lea

Projekt nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego.

Apartamentowiec w Krakowie

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego- uzupełnienia istniejącej tkanki miejskiej w Krakowie.

Zespół mieszkalny przy ul. Skowroniej

Projekt konkursowy zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Lea 16a

Projekt adaptacji i rozbudowy budynku na cele mieszkalne.